Розмір шрифту
Кольори сайту
Настройки
Мова сайту
Звичайна версія сайту
Офіційний сайт Харківської міськради,
міського голови,
виконавчого комітету
Секретар Харківської міської ради

 

 Новак Олександр Миколайович

 

Секретар міської ради відповідно до законодавства має такі повноваження:
- здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;
- скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;
- веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;
- організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;
- забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їхнім виконанням; забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності;
- за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;
- дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;
- дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
- сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень;
- організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
- забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Харкова, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
- вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

Секретар Харківської міської ради веде прийом громадян в громадській приймальні Харківської міськради за адресою: ст. м. «Майдан Конституції», м-н Конституції, 7. Прийом проходить раз на місяць - 3-й вівторок місяця з 10:00 до 13:00. Тел. 760-72-23, e-mail: novak.priem@city.kharkov.ua